1. صفحه اصلی
  2. وبلاگ
  3. وام 3 میلیونی به ازای هر کارگر به کارفرمایان

وام 3 میلیونی به ازای هر کارگر به کارفرمایان

وام 3 میلیونی به ازای هر کارگر به کارفرمایان

وام 3 میلیونی به ازای هر کارگر به کارفرمایان

وام 3 میلیون تومانی به ازای هر کارگر قولی بود که همتی رئیس بانک مرکزی به کارفرمایان داد. وی در باره جزئیات پرداخت این وام گفت: به ازای هر کارگر 3 میلیون برای 3 ماه که می شود 9 میلیون به کارفرمایان تعلق می گیرد. از طرفی دیگر برای آن سری از مشاغلی که دولت آنها را مجبور به تعطیلی کرده است. مشاغلی همچون استخر و هتل که دولت اجبار کرده است تعطیل شوند، مبلغی معادل 50 درصد همین میزان به عنوان سرمایه در گردش نیز به آن اضافه خواهد شد.  وی همچنی مثال زد اگر اگر جایی 10 تا کارگر داشته باشد 10ضربدر 9 می شود 90 میلیون تومان که با احتساب سرمایه در گردش این مبلغ ضرب در 2 می شود 180 میلیون تومان وام 12 درصد دریافت خواهند کرد. رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که پرداخت این وام ها را از اواخر اردیبهشت ماه شروع می کنند. 

بانک مرکزی

زمان و نحوه پرداخت وام 3 میلیونی به کارفرمایان

همتی، رئیس بانک مرکزی در مورد زمان و نحوه پرداخت وام 3 میلیونی به کارفرمایان در برنامه خبری شبکه 2 گفت که بانک مرکزی به دولت متعهد شده که تا اواخر اردیبهشت شرایط آن را فراهم کند، هرچند گفت یک بخشی از آن دست بانک نیست و دست رفاه و بقیه بخش هاست که باید آماده کنند و به بانک بدهند. همتی در ادامه تاکید کرد که عمده توجه در این مورد به کسب و کارهای کوچک و متوسط است. 

همتی شبکه 2

مشاهده نظرات

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است.


ثبت نظر