شهر شیطان

شهری در کشور صربستان وجود دارد . شهری که از صخره های عجیب با اشکالی ناآشنا ساخته شده . این صخره ها بر اثر فرسایش خاک شکلی ترسناک به خودشان گرفته اند که همین امر باعث شده آن را شهر شیطان بنامند . افسانه های صربی که زبان بر زبان چرخیده و به عصر حاضر رسیده میگوند این صخره ها درواقع انسان هایی است که در یک جشن عروسی شرکت کرده اند و شیطان آنها را به سنگ تبدیل کرده .


مشاهده نظرات

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است.


ثبت نظر