پریزرن


این شهر درواقع مرکز کشور صربستان در دوران قرون وسطی بوده ، اما امروزه بخشی از یک کوزوو است . صربستان نیز از آن به عنوان ایالتی جدا از صربستان یاد میکند اما مردمان این شهر کوچک را صربی ها تشکیل میدهند . قلعه ی پریزرن قلعه ای بسیار معروف در این شهر است که دوره ی ساختش به زمان عثمانیان برمیگردد . این قلعه بازدیدکنندگان بسیاری دارد . از طرفی در این شهر هر نوع امکاناتی در دسترس مسافر قرار میگیرد از این رو برخی یک شب را در این شهر می مانند .


مشاهده نظرات

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است.


ثبت نظر