هزینه ویزای چین بر اساس نوع آن

 یکی از نکات مهمی که در زمان اخذ ویزا چین مهم می باشد هزینه ویزای چین می باشد ، هزینه ویزای چین با توجه به نوع ویزای دریافتی متفاوت می باشد . هزینه ها با توجه به نوع اخذ ویزای چین به صورت زیر می باشد :

  • ویزای توریستی گروهی چین

هزینه ویزای چین در نوع توریستی گروهی به دو صورت عادی و فوری می باشد که در ویزای عادی هزینه حدود90 دلار که بعد از 7 روز  و در ویزای فوری 120 دلار در پنج روز تحویل داده می شود  . برای گرفتن این ویزا باید مدارکی مانند دو قطعه عکس 4*6 ، تمکن مالی ، پاسپورت که حداقل بیش از هفت ماه اعتبار دارد و سه صفحه خالی در آن می باشد .

  • ویزای توریستی انفرادی چین

هزینه ویزای چین در نوع توریستی انفرادی به دو صورت عادی و فوری می باشد که در ویزای عادی هزینه حدود 105  دلار که بعد از 7 روز  و در ویزای فوری 135 دلار در پنج روز تحویل داده می شود. برای گرفتن این ویزا باید مدارکی مانند دو قطعه عکس 4*6 ، تمکن مالی ، پاسپورت که حداقل بیش از هفت ماه اعتبار دارد و سه صفحه خالی در آن می باشد .

  • ویزای یک ماه تجاری چین

هزینه ویزای چین در نوع یک ماه تجاری به دو صورت عادی و فوری می باشد که در ویزای عادی هزینه حدود 190  دلار که بعد از 12 روز  و در ویزای فوری 220 دلار در 8 روز تحویل داده می شود  . برای گرفتن این ویزا باید مدارکی مانند دو قطعه عکس 4*6 ، تمکن مالی ، پاسپورت که حداقل بیش از هفت ماه اعتبار دارد و سه صفحه خالی در آن می باشد .

  • ویزای سه ماه تجاری چین

در این روش فقط ویزای عادی وجود دارد  که هزینه ویزا 390 دلار  می باشد که بعد از 14 روز آماده تحویل می باشد . در این نوع از ویزا دارا بودن 5 فقره ویزای انفرادی الزامی می باشد .

  • ویزای شش ماه تجاری (مولتی ) چین

در این روش فقط ویزای عادی وجود دارد که هزینه ویزا 570 دلار  می باشد که بعد از 14 روز آماده تحویل می باشد . در این نوع از ویزا دارا بودن 5 فقره ویزای انفرادی الزامی می باشد .

  • ویزای یک‌ساله مولتی چین

در این روش هزینه ویزای چین در نوع یکساله مولتی فقط ویزای عادی وجود دارد  که هزینه ویزا 700 دلار  می باشد که بعد از 14 روز آماده تحویل می باشد . در این نوع از ویزا دارا بودن 5 فقره ویزای انفرادی الزامی می باشد .


برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ویزای چین مهرآباد گشت تماس بگیرید.

مشاهده نظرات

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است.


ثبت نظر